Evaluarea impactului portalului data.gov.ro și a deschiderii datelor în România

15 Avril 2021

Secretariatul General al Guvernului, Direcția Tehnologia Informației și Digitalizare, prin Romanian Association for Quantitative Studies (RQSA), a realizat la sfârșitul anului 2020 - începutul anului 2021 un studiu de evaluare a impactului deschiderii datelor asupra societății românești.

Evaluare a impactului data.gov.ro și a deschiderii spre Open Data în România 

Evaluare a impactului data.gov.ro și a deschiderii spre Open Data în România  - sinteză

Evaluarea privind impactul datelor deschise asupra societății românești a acoperit 4 etape: elaborarea metodologiei de măsurare a impactului, o analiză / implementare de metodologie, elaborare studiu de evaluare a impactului și elaborare recomandări de eficientizare a procesului și de bune practici în domeniu.

Pentru a înțelege impactul și starea curentă, au fost realizate 7 studii distincte:

•          Analiza accesărilor portalului și a designului acestuia

•          Studii de caz cu exemple de reutilizare a datelor deschise.

•          Analiza opiniilor experților, realizată printr-un studiu de tip Real-time Delphi Panel

•          Analiza opiniilor angajaților din administrația publică

•          Analiza opiniilor mediului academic

•          Producerea unui chestionar de satisfacție a utilizatorilor data.gov.ro și analiza răspunsurilor obținute în prima lună de la implementare

•          Analiza comparativă a relațiilor dintre deschiderea datelor și indicatori macroeconomici și sociali.

Cele șapte studii sunt integrate în rezultatele finale, oferind o imagine de ansamblu a poziționării data.gov.ro în spațiul românesc și a impactului acestuia.

Concluziile studiului

 • rezultatele relevă prezența unui impact moderat spre mare a data.gov.ro, dar și nevoia de rafinare a implementării;
 • au fost realizați pași importanți în a crește legitimitatea inițiativei, observabili mai ales la nivelul administrației publice;
 • gradul de utilizare depinde și de potențialul societății in ansamblu de a înțelege, reutiliza, și deschide datele;
 • principala recomandare a acestui raport este aceea de a investi în promovarea de exemple sau modele de utilizare (realizată deja pe scală largă în țările ce sunt performere europene în deschiderea datelor).

Analiza realizată a identificat câteva nevoi certe de intervenție:

 • creșterea notorietății data.gov.ro și a potențialului de preluare a datelor din mediul academic;
 • organizațiile medii (10-60 de angajați) sunt ușor mai reticente decât restul la a furniza date în mod gratuit/universal;
 • există o nevoie de profesionalizare a datelor deschise, mai ales sub aspectul creșterii calității, dar și a capacității de reutilizare în interiorul administrației publice;
 • cunoașterea acționează ca element catalizator al legitimității, deschiderii spre deschiderea datelor, utilizarea datelor etc.;
 • este o nevoie de a oferi modele de deschidere a datelor, centrate pe fluxurile practice de deschidere la nivel de organizație și specificarea clară a persoanelor ce o pot face. În acest sens este legitimat puternic rolul unui organism central, în speță al SGG;
 • utilizarea redusă a datelor în mediul administrației publice constituie probabil o barieră importantă în calea deschiderii datelor: pe de o parte nu creează cerere, pe de alta nu conduce la înțelegerea procesului de deschidere a datelor;
 • nevoia de formare este reclamată de trei sferturi din cei ce au răspuns la chestionare, referindu-se deopotrivă la utilizarea și la publicarea datelor.