Licența deschisă

În procesul de publicare a datelor deschise, licența este un document cu valoare juridică ce însoțește setul de date, definind drepturile autorului/deținătorului de date, precum și permisiunile și restricțiile pe care le primesc potențialii utilizatori. Acest document protejează instituția care publică datele, fără a limita însă potențialul de reutilizare al acestora.

Este esențial ca fiecare set de date publicat să aibă o licență deschisă atașată; în caz contrar, nu sunt îndeplinite toate condițiile de publicare a datelor deschise, iar efortul nu va putea fi recunoscut sau dezvoltat.

Prin definiție, o licență deschisă este o licență care stabilește cât mai puține restricții pentru utilizatorii datelor. Scopul principal este de a încuraja reutilizarea datelor atât de către sectorul public, cât și de către întreaga societate.

La nivel internațional există mai multe tipuri de licențe utilizate în acest demers, însă, pentru a asigura o coerență în modul de publicare a datelor deschise, este recomandată adoptarea unui model unic de licență ce poate fi utilizat de către toate instituțiile din administrația publică centrală și locală.

Portalul data.gov.ro a integrat Licența pentru o Guvernare Deschisă - OGL ROU 1.0, emisă în 2014 de Secretariatul General al Guvernului. 


Licența pentru o Guvernare Deschisă 

Poate fi consultată aici: OGL-ROU-1.0 

Rezumat

Prin OGL-ROU-1.0, utilizatorilor seturilor de date le este permis:

 • să copieze, publice, distribuie informația;
 • să adapteze informația;
 • să refolosească informația în scop comercial sau necomercial;

Respectând următoarele condiții:

 • să declare sursa informației prin afișarea textului asumării atașate de către licențiator și, în măsura posibilităților, adresa unde informația a fost publicată de către acesta. Dacă nu este publicată nici o asumare ori numărul prea mare de informații utilizate face nepractică publicarea pentru toate acestea, se va afișa mesajul: ”Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0”;
 • să se asigure că modul de utilizare a informației nu sugerează că ar avea un statut oficial sau o relație privilegiată cu o entitate publică;
 • săse asigure că nu denaturează sau prezintă înșelător informația;
 • utilizarea informației să nu încalce drepturile de protecție a datelor cu caracter personal, obligații de confidențialitate stabilite prin lege sau orice altă obligație impusă de o dispoziție imperativă a legii.

 

În același timp, pentru instituțiile care publică, prin licență se asigură următoarele:

”Informaţiile furnizate:

 • au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
 • nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
 • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile Guvernului României nu exercită nici un control şi pentru care Guvernul nu îşi asumă nici o responsabilitate;
 • nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).”