Rezumatul întâlnirii „Ziua datelor deschise 2024: Deschiderea datelor geospațiale”

Marzo 7, 2024

În data de 05 martie 2024, cu ocazia Zilei Datelor Deschise / Open Data Day 2024, Secretariatul General al Guvernului a organizat o întâlnire publică cu tema „Ziua datelor deschise: Deschiderea datelor geospațiale”.

La întâlnire au participat peste 100 de persoane interesate și implicate în producerea, colectarea, utilizarea și reutilizarea datelor geospațiale.

Scopul principal al evenimentului a fost să faciliteze o mai bună înțelegere a obligațiilor la nivel internațional și național referitoare la datele geospațiale, a măsurilor practice adoptate sau necesare să fie adoptate, dar și a beneficiilor și impactului deschiderii acestor date.

Evenimentul a fost deschis de catre domnul Petrică Lucian Rusu, secretar general adjunct al Guvernului, printr-un cuvînt introductiv în care a subliniat importanța deschiderii datelor, în particular a datelor geospațiale.

Prima parte a întâlnirii a inclus prezentări din partea Secretariatului General al Guvernului, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Administrației Naționale de Meteorologie pe următoarele teme:

1.  Cadrul legal, cerințe tehnice și evaluări la nivel internațional (S.G.G.);

2. Directiva INSPIRE și Seturile de date cu valoare ridicată (A.N.C.P.I.);

3. Publicarea seturilor de date cu valoare ridicată din domeniul meteorologic în România: progrese și perspective (A.N.M.);

În contextul actual, este esențial să avem în vedere prevederile Regulamentului nr.138/2023 privind seturile de date cu valoare ridicată(HVDs), cu termen de aplicare luna iunie 2024. Acest regulament acoperă șase domenii de aplicare, dintre care cinci sunt legate de deschiderea datelor geospațiale.

De asemenea, au fost subliniate obligațiile ce decurg din procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ce presupune alinierea la standardele și instrumentele juridice ale organizației.  (SGG)

Au fost prezentate, de asemenea, stadiul implementrării Directivei INSPIRE și alinierea acestui proces cu obligațiile ce decurg din Regulamentul nr.138/2023 privind seturile de date cu valoare ridicată (ANCPI), dar și progresele înregistrate în pregătirea aplicării Regulamentului (ANM). Aceste progrese s-au concretizat prin măsuri la nivel organizațional, tehnic, dar și prin evaluarea eventualelor blocaje legislative.

Întrucât în procesul de deschidere a datelor guvernamentale este esențial să facilităm și să promovăm reutilizarea acestora, pentru impact și beneficii la nivelul administrației publice, social, economic sau de mediu, a doua parte a întălnirii a fost dedicată exemplelor de reutilizare a datelor geospațiale: 

1. Integrare și utilizare date de transport local în aplicația de navigație HereWeGo (HERE Technologies);

2. Recensământul Populației și Locuințelor - o abordare geospațială (Essensys Software, geo-spatial.org);

3. Actualizare Observatorului Teritorial și localizarea obiectivelor de investiții finanțate prin PNDL și PNI Anghel Saligny (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației);

4. T.R.A.I. Index - Cum îi putem ajuta pe români să ia decizii imobiliare mai informate (Storia & OLX Imobiliare);

5. ArcGis Living Atlas - cea mai vastă colecție de informații geografice (ESRI România);

6. dupacutremur.ro - Digitalizarea și geocodarea listei de clădiri expertizate tehnic din București (Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic);

7. Datele geospațiale pentru măsurarea și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (România Durabilă   - agregator de date statistice în domeniul dezvoltării durabile, cu acces deschis - Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă).