Datoriile către bugetul de stat

144.829 de contribuabili mici şi instituţii publice, cu restanţe mai mari de 10.000 lei la 31.03.2016, înregistrează obligaţii fiscale totale de 77,11 miliarde de lei, din care 19% (14,65 miliarde de lei) sunt arierate recuperabile, iar 81% (62,46 miliarde de lei) reprezintă arierate nerecuperabile.

În categoria arierate nerecuperabile se înscriu obligațiile fiscale pentru care diferite constrângeri legale opresc ANAF de la inițierea sau continuarea măsurilor de executare silită. Din aceasta categorie fac parte :

  • obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare);
  • obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a instituit administrarea specială;
  • obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care executarea silită este suspendată conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • obligatiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate fără venituri sau bunuri urmăribile, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

44,2% (6,47 miliarde de lei) din totalul arieratelor recuperabile ale micilor contribuabili reprezintă arierate certe, pentru care există certitudinea recuperării, la data publicării prezentei.

Arieratele pentru recuperarea cărora ANAF a întreprins unele măsuri de colectare dar, din cauza diverselor procedurii administrative, stingerea lor este amânată, intră în categoria “arieratelor incerte”. Aceste arierate pot fi:

  • creanţele fiscale pentru care s-a formulat contestaţie;
  • creanţele fiscale pentru care ANAF a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă;
  • creanţele fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de către inspecţia fiscală;
  • creanţele fiscale ale contribuabililor pe care ANAF i-a declarat inactivi;
  • creanţele fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu.

Denumirile contribuabililor sunt preluate direct din evidentele Oficiului Național al Registrului Comertului sau din documentele oficiale de înființare ale acestora, așa cum au fost declarate de debitori).

Sunt exceptate de la publicare obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, cele a căror executare este suspendată și cele care au termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.

De asemenea, sunt exceptați de la publicare contribuabilii ale căror obligații fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt mai mici sau egale cu suma de rambursat/restituit.

Începând cu anul 2016, contribuabilii mari și mijlocii aflaţi în insolvenţă au fost reîncadrați în categoria micilor contribuabili.

Données et ressourcescomments powered by Disqus

Info additionnelle

Champ Valeur
Dernière modification Août 1, 2016, 08:21 (UTC)
Créé le Avril 29, 2016, 06:29 (UTC)