Lista organismelor din sectorul public cu autofinanțare

8 Februarie 2024

Ministerul Finanțelor a publicat în format deschis setul de date privind Lista organismelor din sectorul public obligate să genereze venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor legate de îndeplinirea atribuțiilor lor publice.

Conform Legii nr.179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

articolul 9, în punerea la dispoziție a datelor:

(1) Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile. Reutilizarea documentelor este gratuită. (...)

(2) în mod excepțional, prevederile alineatului (1) nu se aplică:

  1. entităților publice obligate sa genereze venituri pentru a acoperi o parte semnificativa a costurilor legate de îndeplinirea atribuțiilor lor publice,
  2. bibliotecilor, inclusiv bibliotecilor universitare, muzeelor si arhivelor;
  3. întreprinderilor publice.

(3)  Secretariatul General al Guvernului întocmește și publică pe portalul național de date deschise o listă a entităților publice prevăzute la alineatul (2) litera a)

Astfel, aceste entități din sectorul public pot percepe taxe/tarife pentru punerea la dispoziție a datelor, peste costul marginal, în condițiile prevăzute de lege.