Licența deschisă

În procesul de publicare a datelor deschise, licența este un document cu valoare juridică ce însoțește setul de date, definind drepturile autorului/deținătorului de date, precum și permisiunile și restricțiile pe care le primesc potențialii utilizatori. Acest document protejează instituția care publică datele, fără a limita însă potențialul de reutilizare al acestora.

Este esențial ca fiecare set de date publicat să aibă o licență deschisă atașată; în caz contrar, nu sunt îndeplinite toate condițiile de publicare a datelor deschise, iar efortul nu va putea fi recunoscut sau dezvoltat.

Prin definiție, o licență deschisă este o licență care stabilește cât mai puține restricții pentru utilizatorii datelor. Scopul principal este de a încuraja reutilizarea datelor atât de către sectorul public, cât și de către întreaga societate.

La nivel internațional există mai multe tipuri de licențe utilizate în acest demers, însă, pentru a asigura o coerență în modul de publicare a datelor deschise, este recomandată adoptarea unui model unic de licență ce poate fi utilizat de către toate instituțiile din administrația publică centrală și locală.

Portalul data.gov.ro a integrat Licența pentru o Guvernare Deschisă - OGL ROU 1.0, emisă în 2014 de Secretariatul General al Guvernului. 


Licența recomandată: Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional (iulie 2020, actualizare iunie 2022)

Începând cu luna iulie 2020, odată cu publicarea versiunii oficiale a suitei de licențe Creative Commons 4.0 și CC0 domeniu public în limba română, Secretariatul General al Guvernului recomandă utilizarea licenței Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional (CC BY 4.0) la publicarea seturilor de date pe portalul național. Utilizarea CC BY 4.0 facilitează alinierea la practica din instituțiile Uniunii Europene și din statele membre, precum și interoperabilitatea la nivel european.

Conform Legii nr.179/9 iunie2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public art.11:

(1) Reutilizarea documentelor nu este supusă unor condiții, cu excepția cazului în care condițiile respective sunt obiective, proporționale, nediscriminatorii și justificate din motive legate de un obiectiv de interes general. Atunci când reutilizarea este supusă unor condiții, acestea nu limitează în mod inutil posibilitățile de reutilizare și nu sunt utilizate pentru restricționarea concurenței, astfel cum este reglementat în Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Licențele standard pentru reutilizarea documentelor din sectorul public, care pot fi adaptate pentru a veni în întâmpinarea unor cereri speciale de licențe, trebuie să fie disponibile în format digital și să poată fi prelucrate electronic.(3) Prin decizie, președintele Autorității pentru Digitalizarea României certifică licențele deschise care respectă următoarele principii:a) să aibă caracter universal;b) să nu impună restricții;c) să poată fi utilizate de orice persoană;d) să fie disponibile în mod gratuit;e) să aibă caracter nondiscriminatoriu;f) să asigure transparența.(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, licențele pentru date deschise și reutilizabile recomandate sunt Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional sau, după caz, Creative Commons Universal CC0. Licențele recomandate ulterioare vor fi certificate prin decizie de către președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care se va publica în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii pe site-ul propriu.

 

Seturile de date publicate anterior sub licența OGL-ROU 1.0 rămân în continuare sub această licență.

Rezumat CC BY 4.0

Poți să:

 • Distribui — copiază și redistribuie această operă în orice mediu sau format
 • Adaptezi — remixezi, transformi, și construiești pe baza operei cu orice scop, chiar și comercial
 • Licențiatorul nu poate revoca aceste drepturi atât timp cât respectați termenii licenței.


Sub următorii termeni:

 • Atribuire — Trebuie să acorzi creditul potrivit, să faci un link spre licență și să indici dacă s-au făcut modificări. Poți face aceste lucruri în orice manieră rezonabilă, dar nu în vreun mod care să sugereze că licențiatorul te sprijină pe tine sau modul tău de folosire a operei.

 • Fără restricții suplimentare — Nu poți impune termeni juridici sau măsuri tehnologice t care restricționează din punct de vedere legal acțiunile altor utilizatori care sunt permise de către licență.


Notificări:

 • Nu trebuie să te supui licenței pentru elementele materialului aflate în domeniul public sau dacă folosirea adoptată de tine este permisă printr-o excepție sau limitare aplicabile.
 • Nu sunt oferite garanții. Licența este posibil să nu-ți dea toate permisiunile necesare folosirii intenționate de tine. De exemplu, alte drepturi precum publicitatea, viața privată sau drepturile morale ar putea limita modul în care folosești materialul.

Textul integral al licenței: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ro


Licența pentru o Guvernare Deschisă 

Poate fi consultată aici: OGL-ROU-1.0 

Rezumat

Prin OGL-ROU-1.0, utilizatorilor seturilor de date le este permis:

 • să copieze, publice, distribuie informația;
 • să adapteze informația;
 • să refolosească informația în scop comercial sau necomercial;

Respectând următoarele condiții:

 • să declare sursa informației prin afișarea textului asumării atașate de către licențiator și, în măsura posibilităților, adresa unde informația a fost publicată de către acesta. Dacă nu este publicată nici o asumare ori numărul prea mare de informații utilizate face nepractică publicarea pentru toate acestea, se va afișa mesajul: ”Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0”;
 • să se asigure că modul de utilizare a informației nu sugerează că ar avea un statut oficial sau o relație privilegiată cu o entitate publică;
 • săse asigure că nu denaturează sau prezintă înșelător informația;
 • utilizarea informației să nu încalce drepturile de protecție a datelor cu caracter personal, obligații de confidențialitate stabilite prin lege sau orice altă obligație impusă de o dispoziție imperativă a legii.

 

În același timp, pentru instituțiile care publică, prin licență se asigură următoarele:

”Informaţiile furnizate:

 • au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
 • nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
 • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile Guvernului României nu exercită nici un control şi pentru care Guvernul nu îşi asumă nici o responsabilitate;
 • nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).”