Execuția bugetară SGG la data de 31/12/2018

URL: https://data.gov.ro/dataset/d639992a-6c5d-445c-a29e-941435ae7248/resource/ff6053bc-75e3-460e-825d-0ca9e52113ae/download/raport-execuie-bugetar-sgg-2018.xlsx

Raport de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite

Todavía no existen vistas creadas para este recurso.

Información adicional

Campo Valor
Última actualización Diciembre 16, 2019
Creado desconocido
Formato .xlsx
Licencia UK Open Government Licence (OGL)
CreadoHace 7 meses
datagovro download urlhttps://data.gov.ro/dataset/d639992a-6c5d-445c-a29e-941435ae7248/resource/ff6053bc-75e3-460e-825d-0ca9e52113ae/download/raport-execuie-bugetar-sgg-2018.xlsx
format.xlsx
idff6053bc-75e3-460e-825d-0ca9e52113ae
last modifiedHace 7 meses
on same domainTrue
package idd639992a-6c5d-445c-a29e-941435ae7248
position5
revision idef89fe60-f300-4f8c-a4b4-ee2143d93d32
stateactive
url typeupload


Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020