Unitati Administrativ Teritoriale 07.07.2016

Înlocuieşte setul de date precedent Unitaţi Administrativ Teritoriale 24.03.2016 ca urmare a actualizării acestora. Precizăm faptul că aceste date pot fi descărcate şi de pe geo-portalul INIS la sectiunea Descărcare (http://geoportal.gov.ro/Geoportal_INIS/catalog/main/home.page) după înregistrare şi autentificare.

Data and Resourcescomments powered by Disqus

Additional Info

Field Value
Last Updated November 23, 2016, 07:11 (UTC)
Created November 23, 2016, 06:59 (UTC)