INTERREG V A ROMANIA-BULGARIA-Membrii Comitetului de Monitorizare

Lista membrilor Comitetului de Monitorizare (CM). CM este alcătuit din reprezentanți de la nivel national, regional și local, din ambele țări (România și Bulgaria) și supervizează Programul, fiind responsabili cu deciiziile sale strategice. Președinția alternează între cele două țări, anual.

Data and Resourcescomments powered by Disqus

Additional Info

Field Value
Last Updated August 10, 2016, 09:46 (UTC)
Created March 31, 2016, 11:14 (UTC)