Harta tematica a acoperirii terenurilor în aria transfrontalieră România-Bulgaria

Setul de date cuprinde stratul de acoperire a terenurilor din partea românească a ariei transfrontaliere România-Bulgaria (județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța), elaborat în cadrul proiectului "Common strategy for territorial development of the cross-border area Romania-Bulgaria", cod MIS-ETC 171, finanțat din Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Setul de date este publicat in sistemul de coordonate WGS 84 / UTM zone 35N (pentru a fi compatibil cu setul de date similar de pe partea bulgara).

Setul de date este conform cu cadrul conceptual descris în specificațiile datelor privind acoperirea terenurilor pentru implementarea directivei INSPIRE (versiunea 3.0). Stratul de informație a fost elaborat pe baza unei metodologii realizate în cadrul proiectului, care s-a derulat în modul următor: - analiza și armonizarea sistemului de clasificare a acoperirii terenurilor; - obținerea și procesarea datelor de referință, enumerate mai jos; - verificarea și validarea calității datelor spațiale produse;

În elaborarea setului de date au fost analizate mai multe informații și seturi de date de referință: - LPIS (Land Parcel Identification System), set de date spațiale deținut de Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură - imagini ortofotoplan din 2005, deținute de Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară - imagini RapidEye furnizate de Agenția Spațială Europeană (set de date CORE 01 din programul Copernicus), obținute în perioada 2011-2012, în principal în lunile martie și octombrie, cu o precizie de 5 m și 5 benzi spectrale - imagini SPOT furnizate de Agenția Spațială Europeană (set de date CORE 03 din programul Copernicus), obținute în perioada 2011-2013, cu o precizie de 5 m, inclusiv în infraroșu - informații obținute prin utilizarea Google Earth și StreetView - Verificare pe teren - Stratul de date CORINE Land Cover (CLC) - Setul de date privind acoperirea terenurilor rezultat din implementarea proiectului FAO TCP/ROM/2801, finanțat de Organizația Națiunilor Unite pentru Hrană și Agricultură - Alte surse de date relevante (ex: hărți topografice, planuri de amenajare silvică, planuri cadastrale)

Setul de date privind stratul de acoperire a terenurilor constituie una din resursele comune necesare pentru elaborarea strategiei comune de dezvoltare teritorială și pentru monitorizarea impactului pentru aria transfrontalieră România-Bulgaria.

Pentru utilizarea setului de date este necesara descarcarea tuturor fisierelor: .shp, .shx, .dbf, .prj, .cpg.

Setul de date poate fi descarcat si in arhiva .zip de la adresa http://spatial.mdrap.ro.

Data and Resourcescomments powered by Disqus

Additional Info

Field Value
Source http://spatial.mdrap.ro
Author Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Maintainer Radu Necșuliu
Last Updated February 15, 2017, 16:05 (UTC)
Created February 1, 2016, 15:18 (UTC)