Termenii și condițiile de utilizare ale portalului

Guvernul României întreţine acest portal pentru a facilita accesul publicului la informaţii legate de activităţile sale şi de politicile guvernului, în general. Scopul nostru este să prezentăm la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Guvernul României nu îşi asumă nici un fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest portal.

Guvernul României, angajații săi sau ai autorităților publice însărcinate cu implementarea prezentului portal nu vor fi pasibili față de dumneavoastră pentru nici un fel de daune directe, indirecte, incidentale sau subsecvente care rezultă sau ar putea rezulta din:

  1. orice tip de vătămare a proprietății, de orice natură, rezultând din accesul dumneavoastră la portal sau folosirea de către dumneavoastră a datelor oferite de serviciul nostru
  2. orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către portalul nostru și/sau serverele noastre sau ale partenerilor noștri
  3. orice erori, viruși, cai troieni, sau alte asemenea, care pot fi transmise către sau prin portalul nostru și/sau conexiunea la internet, folosită pentru utilizarea serviciului, de către o parte terță
  4. daune de orice fel apărută ca rezultat al folosinței oricărui conținut postat, transmis și procesat sau oricum altfel făcut disponibil prin acest site.