REGULAMENTUL (UE) 305/2011: Notificari orizontale

Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene pentru evaluarea performanţei aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la punctul 3 din Anexa V a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

Daten und Ressourcencomments powered by Disqus

Details

Feld Wert
Zuletzt aktualisiert 30. März. 2016, 06:45 (UTC)
Erstellt 6. November. 2015, 10:54 (UTC)