Plati luna ianuarie 2019 sursa A

URL: https://data.gov.ro/dataset/deeae510-7a63-418e-a7d0-cce12754712e/resource/7a050abb-1a08-49d3-95f6-07e72c783e19/download/titlul-58-sursa-a.xlsx

Aus der Zusammenfassung des Datensatzes

Situatia platilor aparat propriu

Quelle: Situaţia plăţilor Ministerul Justiţiei 2019 - Titlul 58

Einbettung

Diese Ressourcendarstellung/-view kann momentan nicht angezeigt werden. Klick hier für mehr Informationen

Ressource herunterladen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Zuletzt aktualisiert 4. Februar 2019
Erstellt unbekannt
Format XLSX
Lizenz UK Open Government Licence (OGL)
Erstelltvor über 1 Jahr
datagovro download urlhttps://data.gov.ro/dataset/deeae510-7a63-418e-a7d0-cce12754712e/resource/7a050abb-1a08-49d3-95f6-07e72c783e19/download/titlul-58-sursa-a.xlsx
formatXLSX
has viewsTrue
id7a050abb-1a08-49d3-95f6-07e72c783e19
last modifiedvor über 1 Jahr
on same domainTrue
package iddeeae510-7a63-418e-a7d0-cce12754712e
revision idd4c4439b-ab49-410a-ad68-8cd07bc1a40f
romania download urlhttp://data.gov.ro/dataset/deeae510-7a63-418e-a7d0-cce12754712e/resource/7a050abb-1a08-49d3-95f6-07e72c783e19/download/titlul-58-sursa-a.xlsx
stateactive
url typeupload


Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: 18. März 2020