Aktuelle Diskussion

Gravatar
ckan_admin kommentierte vor über 1 jahr

Stimată doamnă,

Referitor la solicitarea dumneavoastră pentru setul de date privind ”Lista liceelor din Botosani cu rezultate la bacalaureat din anul 2012.”, vă informăm că în baza de date națională a Ministerului Educației și Cercetării se află date informatice începând cu anul 2014, prin urmare seturile de date pentru anii 2012 și 2013 nu există în format electronic, obligativitatea încărcării lor începând din anul 2014 (https://data.gov.ro/dataset/situatie-rezultate-bacalaureat-pentru-liceele-din-judetul-botosani-2014-2020). Strict pentru anii 2012, 2013 vă îndrumăm să faceți o solicitare și către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în speranța rezolvării solicitării dumneavoastră în întregime.

Cu stimă Claudia Teodorescu

Consilier DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Direcția Strategii, Evaluare și Monitorizare Curriculum Serviciul Strategii și Politici Educaționale Ministerul Educatiei și Cercetării claudia.teodorescu@edu.gov.ro