Şomajul înregistrat - iunie 2023

ANOFM calculează şi face publici indicatorii statistici privind şomajul înregistrat, conform prevederilor legale. Numărul de șomeri înregistrați reprezintă atât șomerii indemnizați (șomeri beneficiari de indemnizatie cu experienta in munca si someri beneficiari de indemnizatie de somaj fara experiență în muncă/ absolvenți de învățământ), cât și șomerii neindemnizați (fără a beneficia de indemnizație de șomaj) și se calulează pe baza datelor din documentele primare și evidențelor din baza de date a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Reprezintă stocul la finele lunii de referință. Rata somajului înregistrat se determina ca raport între numãrul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti (indemnizați şi neindemnizați) la finele lunii de referință şi populaţia activa civilã. Populația activă civilă reprezintă oferta potențială de forță de muncă și gradul de ocupare a populației cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii înregistrați. Indicatorul se determină anual de către Institutul Naţional de Statistica prin balanţa forţei de muncă la nivel de ţara, regiune de dezvoltare şi judeţ. Numarul total de someri inregistrati este structurat pe: - sexe (femei, barbate); - tip de indemnizare (indemnizati, neindemnizati); - nivel de educatie (fara studii, invatamant primar, invatamant gimnazial, invatamant liceal, invatamant posticeal, invatamant profesional/arte si meserii, invatamant universitar); - grupe de varsta (sub 25 ani, 25-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, 50-55 ani, peste 55 ani). - medii de rezidenta (urban, rural). ANOFM calculează şi face publici indicatorii statistici privind şomajul înregistrat, conform prevederilor legale.

Date şi resurse



comments powered by Disqus

Informații adiționale

Câmp Valoare
Ultima actualizare Octombrie 30, 2023, 11:23 (UTC)
Created August 7, 2023, 08:47 (UTC)