Servicii sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012

Registrul contine informatii referitoare la denumirea furnizorului, denumirea, adresa si capacitatea serviciului, precum si informatii referitoare la data eliberarii licentei de funcționare. Potrivit Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare. Pentru a solicita licentierea serviciilor sociale, furnizorul trebuie să deţină obligatoriu certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale. Înscrierea serviciilor sociale licentiate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale se realizează la data eliberării licenţei de funcţionare provizorie (cu valabilitate 1 an) şi se completează ulterior cu datele privind acordarea licenţei de funcţionare. Licenţa de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 5 ani pentru toate tipurile de servicii sociale.

Date şi resursecomments powered by Disqus

Informații adiționale

Câmp Valoare
Autor Maria Valeanu
Gestionar
Ultima actualizare Noiembrie 10, 2021, 12:30 (UTC)
Created Mai 19, 2016, 08:10 (UTC)