Lansarea apelului PoCIDIF aferent Acțiunii 2.2.1 E-guv în administrația/instituțiile publice – Măsura 3 – Dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data

21 Septembrie 2023

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României și Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat aprobarea prin Ordinul MIPE nr. 3288/31.08.2023 a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 E-guv în administrația/instituțiile publice – Măsura 3 – Dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – (Directiva 2019/1024, PSI și Legea nr. 179/2022) în vederea punerii la dispoziția publicului și a reutilizării: 

Apelul este competitiv, cu depunere continuă.

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021.

Data și ora începere depunere de proiecte: 06.09.2023 ora 10.00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 31.12.2024 ora 23.59.59

 

Mai multe detalii: aici.

 

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Se are în vedere finanțarea dezvoltărilor necesare platformei naționale de date publice (data.gov.ro) pentru implementarea cerințelor directivei europene PSI (Public Sector Information) prin adăugarea de noi funcționalități (ex. căutarea avansată), agregarea datelor deschise disponibile pe diverse platforme dezvoltate la nivelul unor instituții publice, digitalizarea documentelor ce trebuie să fie disponibile pe platforma de date deschise.

În plus se urmărește și finanțarea:

-        dezvoltărilor necesare portalului național de date deschise, punct unic de acces - data.gov.ro, pentru implementarea cerințelor cadrului legal menționat prin adăugarea de noi funcționalități (ex. căutarea avansată/ SPARQL, implementare actualizată DCAT-AP, analiza calității metadatelor, mecanisme de interacțiune, pre-vizualizare, marcare și promovare date cu valoare ridicată), extinderea surselor de date prin colectarea datelor deschise disponibile pe diverse portaluri specifice dezvoltate la nivelul unor instituții publice (dezvoltarea de API-uri pentru colectare date/metadate);

-        măsuri de asigurare a respectării cerințelor comune pentru calitatea și interoperabilitatea datelor din cele șase categorii de date tematice: 1) domeniul geospațial; 2) domeniul observarea Pământului și mediu; 3) domeniul meteorologic; 4) domeniul statistic; 5) domeniul societăți și structura de proprietate a societăților; și 6) domeniul „mobilitate”, conform prevederilor Directivei 2019/1024 și Regulamentului 2023/138: dezvoltarea și documentarea publică de API-uri pentru punerea la dispoziție a datelor deschise, publicarea în formate deschise și prelucrabile automat, cu documentație publică, recunoscute la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, utilizarea de vocabulare și taxonomii controlate care sunt recunoscute la nivelul Uniunii sau la nivel internațional și au o documentație accesibilă publicului; publicarea datelor dinamice cu metadatele prevăzute în Regulament;

-        măsuri de îmbunătățire a modului de colectare, gestionare și publicare a seturilor de date cu valoare ridicată prevăzute în Anexa la Legea nr.179/2022, cu implementarea de standarde deschise de la nivel internațional, implementarea de metode și tehnici adecvate pentru facilitarea deschiderii seturilor datelor care conțin date protejate (cum ar fi generalizarea, agregarea, suprimarea, anonimizarea etc.), adoptarea de vocabulare și taxonomii recunoscute și documentate la nivelul Uniunii Europene sau internațional, utilizarea de formate de minim 3* date deschise, implementarea de instrumente care să permită curățarea datelor.„