Grup de lucru norme date deschise

8 Iulie 2022

Legea nr.179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 14 iunie 2022.

Legea transpune DIRECTIVA (UE) 2019/1024 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public și înlocuiește Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public.

Conform prevederilor art. 18, alin. (1) În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul General al Guvernului împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul General al Guvernului împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informațiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel național.

În acest sens, Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, pentru o aplicare cât mai eficientă a acestei legi și având în vedere impactul estimat asupra instituțiilor publice, dar și importanța implicării reutilizatorilor datelor deschise, organizează un grup de lucru pentru elaborarea normelor metodologice și identificarea măsurilor practice conexe necesare pentru implementarea legii.

Sunt invitați să participe reprezentanții instituțiilor publice (responsabili date deschise), experți și reutilizatori. Pentru înscrierea în grupul de lucru, vă rugăm să completați formularul: https://forms.gle/W4Z5CmxhGWFiq9Jd9.

Prima întâlnire va avea loc online, în data de 14 iulie 2022, orele 11:30-13:00.

 

Documentația disponibilă (rezumat întâlnire, materiale utile, versiuni de lucru) poate fi consultată în Google Drive.

Puteți trimite propuneri și la adresa online@gov.ro