Calendar OGP România 2020

2 Ianuarie 2020

Conform standardelor OGP, în anul 2020 România finalizează implementarea Planului Național de Acțiune 2018-2020 (august) și începe implementarea noului PNA 2020-2022 (septembrie).

Perioada de elaborare, în colaborare cu societatea civilă, a noului Plan este februarie – august 2020.

În acest sens, publicăm propunerea de calendar pentru principalele activități din acest an, urmând ca în data de 14 februarie să lansăm prima etapă a procesului de consultare pentru angajamentele PNA.

Calendar OGP 2020

Perioadă Activitate

Februarie:

1 - 14 februarie - Publicarea calendarului OGP România pentru anul 2020 și perioadă de transmitere observații și propuneri
 
14 februarie - Club OGP - Lansarea perioadei de consultare pentru elaborarea Planului Național de Acțiune OGP 2020-2022
 
14 februarie - 31 martie - Prima etapă de consultare privind PNA 2020-2022 (colectare propuneri angajamente)
 
Publicare draft și consultare Raport de evaluare independentă a PNA 2018-2020 (IRM Mid-term Report)

Aprilie:

Întâlniri și discuții instituții - societate civilă pentru prioritizarea și îmbunătățirea propunerilor de angajamente primite
 
Elaborarea primei versiuni a PNA 2020-2022

Mai:

3-10 mai - Săptămâna Guvernării Deschise (Open Gov Week)
 
Publicare draft PNA 2020-2022
 
Lansarea celei de-a doua etape de consultare privind PNA 2020-2022

Iulie:

Elaborarea versiunii finale a PNA 2020-2022

August:

Aprobarea, prin Memorandum, de către Guvern a PNA 2020-2022;  publicarea variantei finale aprobate a PNA 2018-2020 pe site-ul ogp.gov.ro; transmiterea variantei finale a PNA 2018-2020 către OGP Support Unit, în vederea publicării pe site-ul opengovpartnership.org

Septembrie

Monitorizare PNA 2018-2020

Noiembrie:

Elaborare și publicare Raport final de autoevaluare PNA 2018-2020

 

Acest calendar urmărește respectarea cerințelor OGP pentru țările care încep implementarea planurilor în ani pari (even-year cohort):

 

 

Pentru propuneri și observații legate de calendarul de implementare, vă rugăm să completați formularul.