Registrul Poluantilor emisi si transferati- transfer poluanti in apa

La nivel european, prin Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului („Regulamentul E-PRTR"), s-au pus bazele unui registru european, cu date comparabile, cu privire la emisiile de poluanţi în aer, apă, sol, la transferurile de deşeuri periculoase şi nepericuloase, a poluanţilor din apele reziduale transferate în afara amplasamentului.

Date şi resursecomments powered by Disqus

Alte informații

Câmp Valoare
Sursă http://atlas.anpm.ro/atlas#
Autor Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Gestionar Mihaela Gherasim
Ultima actualizare Aprilie 18, 2016, 15:12 (UTC)
Creat Aprilie 18, 2016, 15:11 (UTC)