Buletinul contractelor de achiziţii publice ale Departamentului pentru armamente pe anul 2014

Buletinul contractelor de achiziţii publice este publicat în limba română de către Departamentul pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi este disponibil în format electronic pe site-ul acestei structuri, www.dpa.ro, cuprinzând contractele multianuale, anuale, subsecvente şi acordurile cadru atribuite şi semnate în anul de referinţă. Obiectivul de bază al Buletinului contractelor este materializarea principiului transparenţei prevăzut de legislaţie, prin punerea la dispoziţia celor interesaţi a informaţiilor referitoare la posibilitatea încheierii unor contracte de achiziţie publică cu Ministerul Apărării Naţionale. Informaţii suplimentare privind conţinutul Buletinului contractelor de achiziţii publice se află pe site-ul Departamentului pentru armamente, www.dpa.ro.

Data and Resourcescomments powered by Disqus

Additional Info

Field Value
Author Florin Oloeriu
Maintainer Florin Oloeriu
Last Updated October 3, 2016, 10:37 (UTC)
Created October 3, 2016, 09:55 (UTC)