βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Άδειες: UK Open Government Licence (OGL) Τύποι: csv Ετικέτες: 2013 derulate

Φίλτρα Αποτελεσμάτων