Legea nr.179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

15 Iunie 2022

Legea nr.179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 14 iunie 2022.

Legea transpune DIRECTIVA (UE) 2019/1024 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public și înlocuiește Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public.

Principalele noutăți aduse de Lege:

- reglementează și cadrul juridic al documentelor existente deținute de întreprinderile publice și datelor provenite din cercetare;

- autoritățile și instituțiile din sectorul public trebuie să pună datele dinamice pe care le dețin la dispoziția potențialilor utilizatori pentru a fi reutilizate, imediat după colectare, prin intermediul unor API adecvate și, dacă este cazul, prin descărcare în masă;

- sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legii pentru instituțiile publice;

- principiul „deschiderii începând cu momentul conceperii și în mod implicit” - Open by design and by default;

-  licențele pentru date deschise și reutilizabile recomandate sunt Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional sau, după caz, Creative Commons Universal CC0;

- entitățile publice trebuie să asigure condițiile pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, cum ar fi prin publicarea de liste de inventar ale datelor, împreună cu metadatele relevante, accesibile, în cazurile în care acest lucru este posibil și oportun, online și în formate prelucrabile automat;
- portalul guvernamental de date deschise, punct unic de acces la nivel național - data.gov.ro;

- în termen de 6 luni de la data publicării legii, entitățile publice care administrează categoriile de date cu valoare ridicată menționate în lege întocmesc și publică pe portalul național de date deschise planurile de publicare pentru seturile de date vizate, incluzând intervalele de actualizare, formatul tehnic, precum și un set minimal de standarde și metadate utilizate;

- Lista categoriilor tematice de seturi de date cu valoare ridicată.

 

Ca parte a demersurilor de adoptare a actelor de aplicare a Directivei privind datele deschise, în acest moment:

- Comisia Europeană a reluat procesul de adoptare a actului de aplicare a Directivei privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public și a publicat prima versiune a proiectului de act. Astfel, în perioada 24 mai - 21 iunie 2022, proiectul se află în consultare publică. Proiectul de act de implementare definește listele de date de valoare ridicată ce vor fi obligatoriu de publicat ca date deschise, reglementând și modul de licențiere, metadate, granularitate etc., pe primele șase domenii încluse în Directivă: mobilitate, statistică, registrul comerțului, meteorologie, geospațial și observarea pământului.

Pagina dedicată consultării unde pot fi regăsite proiectul de act și anexa (derulați până la partea marcată cu galben): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Open-data-availability-of-public-datasets_en.

- În continuarea demersului menționat anterior, DG CONNECT a lansat un apel la acțiune, în cadrul căruia urmărește să primească contribuții pentru selectarea următoarelor categorii tematice de seturi de date cu valoare ridicată. Vă puteți alătura actualului grup de lucru pentru a extinde lista în conformitate cu Directiva privind date deschise și pentru a participa la viitoarele webinarii planificate pentru 30 mai și 28 iunie. Mai multe detalii: https://bit.ly/3almSba.