Rezultatele planului national de formare profesionala organizat de ANOFM pentru luna iunie 2019

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă elaborează anual Planul Naţional de formare profesională, având în vedere atribuţiile conferite de lege. Principiile care stau la baza elaborării Planului Naţional de Formare Profesională sunt în conformitate cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene în perspectiva Europa 2020 – O strategie europeană pentru crestere inteligenţă, durabilă si favorabilă incluziunii si a Strategiei Europene de Ocupare. Datele reprezinta: Numar cursuri - Reprezinta numarul total de cursuri organizate de AJOFM/AMOFM la nivel județean/ municipal, de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare Numar persoane care beneficiaza gratuit de formare/ evaluare - Numar persoane înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care au beneficiat, în mod gratuit, de servicii de formare profesională, conform prevederilor Legii 76/2002, de la începutul anului până la sfarsitul lunii de raportare Numar someri cuprinsi la cursuri - Numar total de someri care au beneficiat, în mod gratuit, de servicii de formare profesională, conform prevederilor Legii 76/2002, de la începutul anului până pana la sfarsitul lunii de raportare Numar beneficiari de servicii gratuite de formare profesionala, altii decat somerii - Numar total de persoane înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care au beneficiat, în mod gratuit, de servicii de formare profesională, altii decat somerii, conform prevederilor Legii 76/2002, de la începutul anului până pana la sfarsitul lunii de raportare Numar beneficiari de servicii gratuite de evaluare si certificare a competentelor - Numar total de persoane înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care au beneficiat, în mod gratuit, de servicii de evaluare si certificare a competentelor, conform prevederilor Legii 76/2002, de la începutul anului până pana la sfarsitul lunii de raportare Numar contracte de ucenicie si conventii - Numar total de contracte de ucenicie si conventii incheiate, conform prevederilor Legii 279/2005, de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare

Date şi resursecomments powered by Disqus

Alte informații

Câmp Valoare
Ultima actualizare Noiembrie 28, 2019, 13:03 (UTC)
Creat Noiembrie 28, 2019, 12:03 (UTC)