RAPORT DE ACTIVITATE 2017/LEGEA 544/2001

PROFIL ORGANIZAȚIONAL: Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” – instituție de prestigiu pentru peisajul cultural românesc, cu o istorie de 82 de ani, a avut o evoluție spectaculoasă în ultimii ani, vizibilitatea sa pe plan naţional si internaţional aducându-i mai multe trofee şi certificari de calitate: marcă naţională (înregistrat OSIM/nr. 87215), marcă europeană conform Certificat de înregistrare nr. 121787 eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, deţinător al primului atestat ”brand de ţară” înregistrat din 2013. Numai anul trecut - 2017, Muzeul are înregistrate 4 identități vizuale noi la OSIM: Târguri din satul de altădată, expoziții itinerante și reînregistrate mărcile existente. Muzeul Satului a devenit datorită activităților și vizibilității vădit crescute – cel mai vizitat muzeu din România și cu numărul cel mai mare de vizitatori străini ponderea fiind de peste 50 % din totaul numărului de vizitatori anual (2017 – 800.000). Este destinaţie turistică recomandată de Tripp Advisor, New York Times, 36 Hours, Top Choice 2015; certificat în Sistem Internaţional de Management al Calităţii – SRAC IQ NET; membru al mai multor organizaţii internaţionale profesionale, având de asemenea o mare vizibilitate în spaţiul european (ICOM, ICOMOS, AEOM, AMALR, Asociaţia). Specialiştii Muzeului sunt solicitaţi pentru expertiză privind conservarea, restaurarea şi protejarea patrimoniului etnologic, Muzeul făcând parte din Comitetul tehnic naţional pentru standardizare – CT 380 Conservarea bunurilor culturale. Din anul 2013 se implementează în muzeu standardul de calitate ISO 9001.

Date şi resursecomments powered by Disqus

Alte informații

Câmp Valoare
Autor Iuliana Grumăzescu
Gestionar Iuliana Grumăzescu
Ultima actualizare Aprilie 16, 2018, 14:36 (UTC)
Creat Aprilie 16, 2018, 14:31 (UTC)