Lista instalatiilor LCP - emisii totale SO2

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) acoperă ca zonă de reglementare următoarele şapte directive, adunând astfel într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de norme comune pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale, având drept scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile. Una dintre cele 7 directive o reprezinta Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (LCP)

Date şi resursecomments powered by Disqus

Alte informații

Câmp Valoare
Sursă http://atlas.anpm.ro/atlas#
Autor Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Gestionar Mihaela Gherasim
Ultima actualizare Aprilie 18, 2016, 15:31 (UTC)
Creat Aprilie 18, 2016, 15:18 (UTC)